Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310808040

Ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@33nip-evosm.thess.sch.gr