Οικολογικά Σχολεία

Από την σχολική χρονιά 2022-23 το νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οικολογικά Σχολεία Λήψη αρχείου

Κατά την τρέχουσα χρονιά 2023-24 το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης  αφορά τα Απορρίμματα και το Αειφόρο Σχολείο.