Οικολογικά Σχολεία: Οικοκώδικας Νηπιαγωγείου

https://blogs.sch.gr/33nipevosm/files/2023/06/Αυλή.jpgΟλοκληρώνοντας για την τρέχουσα σχολική χρονιά το Περιβαλλοντικό Σχέδιο Δράσης για την Σχολική αυλή  οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών συνέταξαν  τον παρακάτω οικοκώδικα.

Ο οικοκώδικας (Βήμα 7ο) αποτελεί ουσιαστικά μια δέσμευση για την βελτίωση της σχολικής αυλής αλλά και μια παρακαταθήκη κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς για την επόμενη σχολική χρονιά.

Αυλή

Φυσικά αναρτήθηκε σε εμφανή θέση μέσα στο σχολείο ώστε από την νέα χρονιά να εφαρμοστεί και από τα καινούρια παιδιά που θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο μας!

“Οικολογικά Σχολεία”: Υλοποίηση δράσεων για την σχολική αυλή.

Με την συμμετοχή του σχολείου μας στο Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Οικολογικά Σχολεία” και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης για την Σχολική αυλή, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις ακολουθώντας το 4ο και 50 Βήμα υλοποίησης του (Σχετικά με το Σχέδιο Δράσης και τα προηγούμενα βήματα υλοποίησης δείτε εδώ)

Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν δραστηριότητες σε συνδυασμό με τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου

Δραστηριότητες Μέρος Α’:

Δραστηριότητες Μέρος Β: