Εγγραφές μαθητών/τριων στα Νηπιαγωγεία για το σχ. έτος 2024-25

Για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.crayons 1445053 1280

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, εγγράφονται μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Προσοχή! Τα όρια   της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας  είναι τα εξής:

Το τμήμα του Εύοσμου άνωθεν της Περιφερειακής οδού από Γ. Γεννηματά (χωρίς) έως προέκταση Εθνικής Αντιστάσεως (ΖΥΓΑ). Δείτε τον χάρτη ΕΔΩ

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής: (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 •  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο (έως τις 16:00), στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου  (έως τις 17:30) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να προσκομισθούν εντός της προθεσμίας των εγγραφών 1-20 Μαρτίου, ώρες επικοινωνίας 10:45-11:45

 • Αίτηση εγγραφής ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) ή στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου (13:00 – 17:30)  ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής.
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο μπορείτε να το βρείτε παρακάτω, συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με την οποία συναινεί στο αίτημα εγγραφής.
 • Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.

Την Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να βρείτε παρακάτω και να την προσκομίσετε θεωρημένη από τα ΚΕΠ. Διαφορετικά υπεύθυνη δήλωση μέσω gov. Εάν το παιδί θα φοιτήσει στο Προαιρετικό Ολοήμερο (έως τις 16:00), στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου  (έως τις 17:30) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,  θα πρέπει να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (13:00 – 16:00), ΣΤΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (13:00-17:30) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ (7:45-8:30)

Α. Η εγγραφή των   μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς  προϋποθέσεις.

Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Αναβαθμισμένου Τμήματος είναι τα 7 νήπια/προνήπια.
  Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία εγγραφών. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.  Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο για το σκοπό αυτό.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου (δηλαδή παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά ως προνήπια και την επόμενη ως νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα  ωστόσο το νηπιαγωγείο  θα επικοινωνήσει μαζί τους  για επικαιροποίηση των στοιχείων τους)

Για απορίες/προβλήματα που έχουν να κάνουν με την χρήση του συστήματος και το θεσμικό πλαίσιο των εγγραφών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310808040 και στο mail: mail@33nip-evosm.thess.sch.gr. 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ

πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα  να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία όταν έρχεστε για την προσκόμισή τους ώστε να είναι σωστά ενημερωμένος ο φάκελος εγγραφής του παιδιού σας.

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:Λήψη αρχείου

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΥΓΕΙΑΣ-ΜΑΘΗΤΗ-ΑΔΥΜ-2024-25Λήψη αρχείου

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης ετέρου γονέαΛήψη αρχείου

Αίτηση εγγραφής για  το Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) ή στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου (13:00 – 17:30)  ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής( 7:45-8:00 ) .Λήψη αρχείου

Σχολική Δράση: Μίλα τώρα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου, Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό, πραγματοποιεί για 11η συνεχή χρονιά την εκστρατεία Μίλα Τώρα.

Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στη σχολική δράση.

Collage 20240216 141832    IMG 20240216 115148 edit 722782209438667

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – Συμμετοχή στον διαγωνισμό

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στο εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στις 6 Φεβρουαρίου 2024.Λήψη αρχείου

Επίσης το σχολείο μας συμμετέχει στο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο» ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το παρακάτω κουκλοθέατρο που ετοίμασαν τα παιδιά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.

Ο έπαινος μας!Λήψη αρχείου

 

Βράβευση από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Στην γιορτή των Τριών Ιεραρχών, βραβεύτηκε το νηπιαγωγείο μας από τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου για την διάκριση του στο 8ο Φεστιβαλ Ρομποτικής κατά το σχολικό έτος 2022-23 (εδώ) στην ετήσια εκδήλωση με θέμα « ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».

420418948 612406294365010 2043292975856759977 n   20240205 160810

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών, Γιορτή των Γραμμάτων

Σε συνεργασία των τμημάτων του σχολείου πραγματοποιήθηκαν εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα.

20240130 134912Την Κυριακή 4  Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με τους γονείς των μαθητών/τριών μας, πραγματοποιήθηκε αρτοκλασία  υπερ υγείας, προόδου και ευλογίας της εκπαιδευτικής κοινότητας στον Ιερό Ναό Κυρίλλου και Μεθοδίου Ευόσμου.

20240204 080124

Πρόγραμμα “Πράσινες γειτονιές”

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πράσινες γειτονιές» το οποίο υλοποιείτε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργασία με το NOUS, Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης και Επικοινωνίας.
Αφίσα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 1

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στην ανάγκη διατήρησης και προστασίας του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον τους, τη γειτονιά τους και η ανάπτυξη της συµµετοχής σε ενέργειες, που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους