Πρόγραμμα “Πράσινες Γειτονιές”

Το σχολείο μας συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Πράσινες γειτονιές» το οποίο υλοποιείτε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργασία με το NOUS, Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης και Επικοινωνίας.

Αφίσα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 1

Σκοπός του εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν στην ανάγκη διατήρησης και προστασίας του πράσινου στο άμεσο περιβάλλον τους, τη γειτονιά τους και η ανάπτυξη της συµµετοχής σε ενέργειες, που αποσκοπούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους

Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται ο τρόπος που προσεγγίσαμε και επεξεργαστήκαμε το θέμα του Προγράμματος.