Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο προκειμένου να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών/τριών αλλά και για διάφορα άλλα θέματα:

Για το 1ο τμήμα 

Κάθε Τετάρτη: 13:00 -13:30 με την κα Σπάλα Αφροδίτη

Για το 2ο τμήμα

Κάθε Πέμπτη:12:15 -12:45 με τον κο Ιωαννίδη Δημήτριο

Για το Ολοήμερο τμήμα

Κάθε Πέμπτη: 11:30-12:00 με την κα Τσιγγερλιώτη Άννα.

Για το Διευρυμένο Ολοήμερο 

Κάθε Πέμπτη και ώρα 13:00 -13:30 με την κα Μουκουφτσή Γεωργία