Σχέδιο Δράσης

To  Σχέδιο Δράσης που εκπονεί το Νηπιαγωγείο μας κατά την σχ. χρονιά 2022-23 είναι το εξής:Λήψη αρχείου

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί  το Νηπιαγωγείο μας για την τρέχουσα χρονιά είναι το εξής:Λήψη αρχείου