Σχέδιο Δράσης

Εδώ θα βρείτε αναρτημένο το σχέδιο δράσης του σχολείου μας σε σχέση με τα εργαστήρια δεξιοτήτων που υλοποιούνται   τη σχολική χρονιά

2021-2022.Λήψη αρχείου