Εσωτερική αξιολόγηση

Υποχρέωση κάθε σχολείου σύμφωνα με το ΦΕΚ  140/20-1-2021  είναι ο Συλλογικός προγραμματισμός,η εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως πρός το εκπαιδευτικό τους έργο.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Εδώ μπορείτε να δείτε την αποτίμηση του σχολικού έτους.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Για την σχολική χρονιά 2021-2021 κατα την πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε ο Συλλογικός Προγραμματισμός της Σχολικής μονάδας απο το Σύλλογο Διδασκόντων. Μπορείτε να δείτε το αρχείο εδώ .

Κατα την δεύτερη φάση του Συλλογικού προγραμματισμού αποφασίστηκαν  2 σχέδια δράσης. Το πρώτο σχέδιο δράσης έχει τίτλο »Εγω εσύ και οι άλλοι» και εχει στόχο την βελτίωση των μεταξύ σχέσεων των μαθητών/τριών ευαισθητοποιώντας τους μαθητές /μαθήτριες στο να έχουν θετική στάση προς τον διαφορετικό άλλο.

Το δεύτερο σχέδιο δράσης έχει στόχο όπως αναφέρεται και στο παραπάνω αρχείο την ανάπτυξη της συνεργασίας, την ευγενή άμιλλα και τον υγιή
ανταγωνισμό  και έχει τίτλο »Ανακαλύπτουμε τα ταλέντα μας»

Κάθε σχέδιο δράσης αποτελείται απο δράσεις-συνεργασίες με φορείς με ενα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Την αποτύπωση της φόρμας του προγραμματισμού των 2 σχεδίων δράσεων πιο αναλυτικά μπορείτε να τις δείτε στα παρακάτω pdf

1o Σχέδιο Δράσης                  2ο Σχέδιο Δράσης