Προσβασιμότητα σχολείου

Η κεντρική είσοδος του σχολείου βρίσκεται επι της οδού Σκουφά ενώ λειτουργεί καιι μια πλαϊνή είσοδος απο την οδό Περγάμου

Για τη φετεινή χρονία 2021-2020

  • Το Γ’τμήμα εισέρχεται και αποχωρεί απο την κεντρική είσοδο της οδού Σκουφά          ενω
  • Το Α’ και το Β’ τμήμα εισέρχεται κατα την πρωϊνή προσέλευση απο την κεντρική είσοδο της οδού Σκουφά ενώ αποχωρεί απο την πλαϊνή πόρτα της οδού Περγάμου όπως συστήνεται ως μέτρο προφύλαξης απο τον Covit.
  • Τα παιδιά της πρωινής ζώνης κατα την προσέλευσή τους εισέρχονται κανονικά απο την κεντρική είσοδο .