Συνεργασία με φορείς

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Τη σχολική χρονία 2020-2021 οι μαθητές συμμετείχαν στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ενα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε σχέση με την ενδοσχολική βία.

Και τα τρία τμήματα του σχολείου σε συνεργασία με  το Χαμόγελο συμμετείχε στην Δράση »Μίλα τώρα»  με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατα της σχολικής βιας και του εκφοβισμού(6 Μαρτίου).Τα παιδία συμμετείχαν σε ενα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μιας εβδομάδας με τελική αποτίμηση την κατάθεση ενος συλλογικού έργου

Στο σχολείο απονεμήθηκε βεβαίωση συμμετοχής

Δείτε την εδω   ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022