Ώρες ενημέρωσης γονέων

Απο το μήνα Νοέμβριο ξεκινάνε οι ενημερώσεις των γονέων για την πρόοδο των μαθητών .

Κατα την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα οι μέρες και η ώρες ενημέρωσης των γονέων είναι οι εξής:

Για το Α’τμήμα: Κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα             Ωρα: 12.15 μ.μ – 13.15 μ.μ

Για το Β’τμήμα: Κάθε πρώτη Τρίτη κάθε μήνα                  Ώρα: 12.15 μ.μ – 13.15 μ.μ

Για το Γ’τμήμα ; Κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα             Ώρα: 13.20 μ.μ – 14.20 μ.μ

Η μηνιαία ενημέρωση γονέων θα γίνεται κατ’όπιν ραντεβού.

Οι γονείς ενημερώνουν μια εβδομάδα πρίν την δασκάλα του τμήματος σε σχέση με την επιθυμία τους να ενημερωθούν και προγραμματίζεται η ακριβής ώρα.

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά κατ’ όπιν συνεννοήσεως με την δασκάλα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το σχολείο: 210-6200352/ 210-6254397