Εντός της εβδομάδας θα τοποθετηθούν στο σχολείο οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της Β’ ξένης γλώσσας. Η κ. Χούλη Σταματίνα θα διδάσκει τη γαλλική γλώσσα και η κ. Στρουμπούλη Βασιλική τη γερμανική. Με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αυτών καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του ωρολόγιου προγράμματος, έτσι ώστε άμεσα από την ερχόμενη εβδομάδα να τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα όλων των τμημάτων (ελπίζουμε για τελευταία φορά).