Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη προγραμματισμένη για τη φετινή σχολική χρονιά άσκηση εκκένωσης του σχολείου. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, με βάση τα οριζόμενα στο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, ακολούθησαν τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την προφύλαξη κατά τη διάρκεια του σεισμού και την ασφαλή αποχώρηση μετά τη λήξη του. Μέρος της άσκησης βιντεοσκοπήθηκε και θα αξιοποιηθεί για την αξιολόγησή της σε προσεχή συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.