Σύμφωνα με ρύθμιση του νόμου 4692 (άρθρο 52) που ψηφίστηκε πρόσφατα, παρατείνεται η θητεία των στελεχών εκπαίδευσης έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών. Στο επίπεδο των σχολικών μονάδων, αυτό σημαίνει παράταση της θητείας των ήδη υπηρετούντων διευθυντών σχολείων και για το επόμενο σχολικό έτος (2020-21) ή μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας επιλογής.