Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος για το σχολικό  έτος 2020-21

  1. Ωράριο λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος:

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά από τη λήξη των μαθημάτων (13.15) έως τις 16.00 με δυνατή ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης και στις 15.00. Στο πρόγραμμα κάθε ημέρας αντιστοιχούν 2 ώρες μαθήματος καθώς και ώρα φαγητού- χαλάρωσης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρωινής Ζώνης (7.00 – 8.00 π.μ.) στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

  1. Προϋποθέσεις εγγραφής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν:

  • οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  • οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι.
  1. Περίοδος εγγραφών

Η εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται κατά την τρέχουσα περίοδο (έως και τις 26Ιουνίου), ενώ ο μαθητής μπορεί να διακόψει τη φοίτηση οποιαδήποτε στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους γονείς του ή λόγω μη προσέλευσης (συμπλήρωση 15 συνεχόμενων απουσιών). Αιτήματα εγγραφής μαθητών στο Ολοήμερο που θα υποβληθούν κατά την αρχή της ερχόμενης σχολικής χρονιάς (από Σεπτέμβρη και μετά) θα γίνουν δεκτά μόνο εάν υπάρξει έγκριση από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και μόνο για λόγους που κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαροί.

Επισήμανση: Η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι ετήσια. Συνεπώς απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για τους μαθητές που ήδη φοιτούσαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

  1. Συγκρότηση τμημάτων
  • Αν ο αριθμός των διαθέσιμων ωρών των εκπαιδευτικών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών όλων των τμημάτων του Ολοημέρου Προγράμματος, θα συγκροτηθεί τμήμα λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Η αποδοχή των υπόλοιπων μαθητών θα γίνει, όταν εξασφαλιστούν όλες οι απαιτούμενες ώρες.
  • Για τη λειτουργία τμήματος στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτείται η εγγραφή 14 τουλάχιστον μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι 10 μαθητές.
  1. Υποβολή αιτήσεων

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσει το παιδί σας το Ολοήμερο Πρόγραμμα συμπληρώστε και υποβάλετε σχετική αίτηση. Επίσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε και άλλους γονείς που τυχόν η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος θα ήταν επωφελής για τους ίδιους και τα παιδιά τους να κάνουν τη σχετική αίτηση αυτήν την περίοδο, ώστε το τμήμα να συγκροτηθεί με ασφάλεια και να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός για τη στελέχωσή του με εκπαιδευτικούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων.

Συνημμένο αρχείο: Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα σχολ. έτους 2020-2021