Διανύοντας τη δεύτερη εβδομάδα επαναλειτουργίας του σχολείου μετά την αναστολή των μαθημάτων, διαπιστώνουμε τη μεγάλη προσέλευση των μαθητών (άνω του 90% καθημερινά στο σύνολο και σε ορισμένα τμήματα 100%) και την εύρυθμη λειτουργία, ως αποτέλεσμα και της διάθεσης συνεργασίας εκ μέρους των μαθητών.