Η επίδοση της βαθμολογίας του β’ και του γ’ τριμήνου, καθώς και οι τίτλοι προόδου/ τίτλοι σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς τη φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη την εναλλάξ λειτουργία των υποτμημάτων, οι μαθητές θα παραλάβουν τον φάκελο με τη βαθμολογία και τον τίτλο προόδου τους την Πέμπτη 25 ή την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ανάλογα με την ημέρα που θα έχει μάθημα το υποτμήμα στο οποίο ανήκουν.

Επισημαίνουμε πως την Παρασκευή 26 Ιουνίου το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά.

Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 12.45 έως και τις 13.30 ή τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από 8.00-9.00 π.μ.

Είναι επίσης δυνατή η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη βαθμολογία των μαθητών/μαθητριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αποστείλουν σχετικό αίτημα στο σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δώσουν τη συναίνεσή τους για αυτό, αντιγράφοντας στο σώμα του μηνύματος το παρακάτω κείμενο:

«Με το παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώνω τη γραπτή συναίνεσή μου για την αποστολή από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αλιβερίου, σε ηλεκτρονική μορφή, της βαθμολογίας Β’ τριμήνου 2019-2020 του τέκνου μου, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο θέμα του μηνύματος αυτού».

Ως θέμα του μηνύματος παρακαλούμε γράψτε με κεφαλαίους χαρακτήρες «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ (μαθητή/μαθήτριας)».

Παρακαλούμε για την ορθή γραφή των παραπάνω στοιχείων στο θέμα του μηνύματος, προκειμένου ο αυτόματος διαχωρισμός του προγράμματος αλληλογραφίας μας να ταξινομήσει σωστά το μήνυμα και να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε, διότι την περίοδο αυτή ο όγκος της υπηρεσιακής αλληλογραφίας είναι μεγάλος και τίθεται σε προτεραιότητα. Η βαθμολογία θα αποσταλεί στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε γνωστοποιήσει και έχουμε καταχωρίσει στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτουμε.