Σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, οι απουσίες των μαθητών για το διάστημα από 1 – 26 Ιουνίου 2020 δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα για απουσία από τα μαθήματα