Στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής β’ ξένης γλώσσας από τους μαθητές της Ε’ τάξης για το σχολικό έτος 2012-13 οι εκπαιδευτικοί γαλλικής και γερμανικής γλώσσας του σχολείου μας πραγματοποίησαν ενημερωτική παρουσίαση στους μαθητές της Δ΄τάξης για τις γλώσσες αυτές. Την παρουσίαση παρακολούθησαν και οι μαθητές της Στ΄τάξης οι οποίοι με τη σειρά τους θα επιλέξουν κι αυτοί τη β’ ξένη γλώσσα που θα παρακολουθήσουν στην Α’ Γυμνασίου.

Εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου ευχαριστούμε τις κ. Στρουμπούλη και Χούλη για το ενδιαφέρον τους στην προώθηση των προγραμμάτων πολυγλωσσίας στο σχολείο.