Πατήστε στην παραπάνω εικόνα για να μεταβείτε στο ιστολόγιο υποστήριξης Εξ.Α.Ε.

Προς τα μέλη της σχολικής κοινότητας του 2ου Δημ. Σχολ. Αλιβερίου

Στο πλαίσιο των ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας για τη διατήρηση της επαφής μαθητών και εκπαιδευτικών με την εκπαιδευτική διαδικασία κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των σχολείων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 θα λειτουργήσει ειδικό ιστολόγιο που θα υποστηρίζει την επικοινωνία του σχολείου εν γένει, και των εκπαιδευτικών ειδικότερα, με τους μαθητές. Ξεκινάμε με τον όρο «επικοινωνία» και όχι «μάθημα», καθώς σε πρώτη φάση τα εξ αποστάσεως μαθήματα δεν είναι εύκολα, και ίσως ανέφικτα με τις υπάρχουσες τεχνολογικές υποδομές, ενώ φαίνονται δύσκολα σε όσους δεν έχουν τις σχετικές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Έτσι λοιπόν, κάθε εκπαιδευτικός θα αναζητήσει εφικτούς τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές του, ανάλογα με τις δυνατότητές του, αλλά και τις δυνατότητες των γονέων/μαθητών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

  • τηλεφωνική επικοινωνία
  • από απόσταση επικοινωνία μέσω ασύγχρονων μεθόδων (κυρίως μέσω e-mail)
  • ανάρτηση εργασιών στο σχολικό ή σε προσωπικό ιστολόγιο
  • οργάνωση εξ αποστάσεως επικοινωνίας με σύγχρονες μεθόδους, με τη χρήση των σχετικών πλατφόρμων του Υπ. Παιδείας (όπως eclass και e-me) καθώς και πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων θα γίνεται με γνώμονα τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού εκπαιδευτικών, γονέων/μαθητών, τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές των μέσων και βέβαια το είδος του εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε τρόπος επικοινωνίας είναι αποδεκτός και θα επιλέγεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν χρήση των στοιχείων επικοινωνίας μαθητών/γονέων/κηδεμόνων που είναι διαθέσιμα, πάντα εντός του πλαισίου ορθής χρήσης αυτών και μόνο για την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την έκδοση μαθητικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για όσους εκ των γονέων/κηδεμόνων δεν το έχουν κάνει για τα τέκνα τους.

Για την υποστήριξη της διαδικασίας αυτής θα λειτουργήσει ειδικό ιστολόγιο https://blogs.sch.gr/elearning2dimalive/ ως αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού. Εκεί, πέρα από τις εργασίες/δραστηριότητες που θα αναρτούν οι εκπαιδευτικοί, θα υπάρχουν προτάσεις δραστηριοτήτων που θα διαχέονται σε όλες τις τάξεις και που κατά την κρίση του σχολείου μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και τη δημιουργικότητά τους. Αυτό γίνεται γιατί δεν επιθυμούμε να εργαλειοποιήσουμε τη μάθηση μόνο με ασκήσεις, ιδιαίτερα σε μια περίσταση που πρέπει να διατηρήσουμε μια στοιχειώδη «κανονικότητα», μια ρουτίνα, όπου οι μαθητές μας να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Δεν ξεχνάμε ότι οι εκπαιδευτικοί, μετά τους γονείς, είμαστε οι «σημαντικοί άλλοι» για τα παιδιά της ηλικίας με τα οποία εργαζόμαστε.

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και καταστάσεις ακόμα πιο δύσκολες, τις οποίες απευχόμαστε, αλλά ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις αποφύγουμε. Για το λόγο αυτό, πρέπει να οργανώσουμε την ενδοσχολική μας επικοινωνία στέρεα και αποτελεσματικά για όλα τα δύσκολα που ίσως προκύψουν. Υπενθυμίζουμε πως στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ στο σχολείο είναι τοποθετημένη Κοινωνική Λειτουργός που μπορεί, εφόσον κάποιος επιθυμεί, να συνεργαστεί με οποιονδήποτε γονέα/κηδεμόνα/μαθητή μέσω τηλεδιάσκεψης. Όποιος χρειάζεται κάτι τέτοιο, απλώς ας επικοινωνήσει με το σχολείο για να του κοινοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της κοινωνικής λειτουργού κ. Καράγγιουλη Ελένης.

Αντιλαμβανόμαστε πως οι δικές μας προσπάθειες συνιστούν αναγκαία, πλην όμως όχι και επαρκή συνθήκη για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Για αυτό ζητάμε και τη δική σας προσπάθεια και συνεισφορά. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόταση (υλικού ή δραστηριοτήτων) που μπορεί να φανεί χρήσιμη στην παρούσα περίσταση. Κοινοποιήστε μας μια ιδέα για δραστηριότητα που εσείς ή τα παιδιά σας βρίσκετε χρήσιμη και διασκεδαστική και εμείς θα φροντίσουμε να την κάνουμε διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Αν έχεις ένα μήλο και εγώ έχω ένα μήλο και ανταλλάξουμε τα μήλα μας, τότε εσύ κι εγώ θα εξακολουθήσουμε να έχουμε από ένα μήλο.

Αν έχεις μια ιδέα και εγώ έχω μια ιδέα και ανταλλάξουμε αυτές τις ιδέες μας, τότε ο καθένας μας θα έχει δυο ιδέες.

George Bernard Shaw

 

Με την προσήκουσα εκτίμηση

 

Ο Διευθυντής του Σχολείου