Στους γονείς των μαθητών της Α & Β τάξης  δόθηκε πληροφοριακό έντυπο – έντυπο συναίνεσης που αφορά την εφαρμογή προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής από τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα 16 & Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, αντίστοιχα για τις τάξεις Α & Β, έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη στο χώρο του σχολείου της επικουρικής οδοντιάτρου του Κέντρου Υγείας Αλιβερίου, κ. Σκαρλή με σκοπό την κλινική οδοντιατρική εξέταση των μαθητών και την καταγραφή τυχόν ευρημάτων προς ενημέρωση των γονέων τους.

Κατά την επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των μαθητών για τη διαδικασία της οδοντιατρικής εξέτασης και παρουσίαση οδηγιών οδοντιατρικής πρόληψης και στοματικής υγείας με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχει ζητηθεί οι μαθητές να φέρουν μαζί  την οδοντόβουρτσά τους. Ακολούθως η οδοντίατρος θα πραγματοποιήσει απλή οδοντιατρική επισκόπηση της στοματικής κοιλότητας του κάθε μαθητή με γλωσσοπίεστρο μια χρήσης, εκτός από τους μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν συναινέσει στην εξέταση, προσκομίζοντας στο σχολείο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο συναίνεσης που δόθηκε στους μαθητές. Για τους μαθητές που θα εξεταστούν θα επισημανθούν τα ευρήματα της εξέτασης (σφραγίσματα ή ορθοδοντική εξέταση) προς ενημέρωση των γονέων τους. Παρακαλούνται επίσης οι μαθητές να έχουν μαζί τους την ημέρα εκείνη το βιβλιάριο ασθενείας (μπλε  βιβλιάριο με τα εμβόλια).

Η συγκέντρωση των εντύπων συναίνεσης των γονέων είναι σε εξέλιξη, με καταληκτική ημερομηνία την ημέρα της εξέτασης.