Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνου κατάθεσης στεφάνου για το τρέχον σχολικό έτος, σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Αρχικά ο διευθυντής του σχολείου εξήγησε στους μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ τάξης το νέο πλαίσιο επιλογής, δίδοντάς τους παραδείγματα για τη διαφορά του γενικού μέσου όρου από τον κλασματικό μέσο όρο. Ακολούθως προσδιορίστηκαν οι μαθητές/μαθήτριες κάθε τμήματος με την υψηλότερη βαθμολογία  και  ενημερώθηκαν για τον τρόπο καθορισμού των θέσεων, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης/κλήρωσης. Ενώπιον των συμμετεχόντων μαθητών στο γραφείο εκπαιδευτικών και παρουσία των δασκάλων των τάξεων και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου πραγματοποιήθηκε η διαδικασία επιλογής/κλήρωσης,  για την οποία, αφού ολοκληρώθηκε, κανείς από τους παριστάμενους δεν διατύπωσε ένσταση ή απορία όταν τους ζητήθηκε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής/κλήρωσης, οι θέσεις έχουν ως εξής:

Α’ περίοδος (Οκτώβριος)

Παραστάτης 2 Σημαιοφόρος Παραστάτης 1
Κουμπρία Κ. Καραβάς Α. Κατσινόπουλος Γ.
Παραστάτης 4 Παραστάτης 5 Παραστάτης 3
Μακρή Κ. Γαλανούδης Κ. Κρόμπας Μ.

Στεφάνι: Κατερέλος Γ.

Ταμπέλα: Λεμπέσης Κ.

Β’ περίοδος (Μάρτιος)

Παραστάτης 2 Σημαιοφόρος Παραστάτης 1
Ρέτσας Ι. Μυλωνάς Δ. Ομέρι Μ.
Παραστάτης 4 Παραστάτης 5 Παραστάτης 3
Τσούτης Δ. Μπουρνού Ε. Παπουτσής Κ.

Στεφάνι: Νόνα Μ.

Ταμπέλα: Χαρπαντίδη Α.