Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 5.00 μ.μ. στην αίθουσα του τμήματος (αιθ. 11 στον 2ο όροφο).