Υπενθυμίζουμε πως η ημερομηνία εγγραφών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 11/06/2019. Μετά την ημερομηνία αυτή ουδεμία αίτηση θα γίνει δεκτή. Επίσης όσοι έχετε ήδη υποβάλει αίτηση εγγραφής των τέκνων σας χωρίς τα σχετικά δικαιολογητικά (βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας γονέων), παρακαλούμε να τα προσκομίσετε το συντομότερο δυνατόν, διότι η εγγραφή θα παραμείνει σε εκκρεμότητα, ενώ με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ώρες για τη συγκρότηση των τμημάτων που θα συγκροτηθούν, θα προταχθούν για τη φοίτηση στο ολοήμερο οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.