Τα θέματα του 13ου Διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, στον οποίο συμμετέχουν σήμερα και οι μαθητές του σχολείου μας, είναι τα ακόλουθα:

Θέματα Ε τάξης

Λύσεις 

Θέματα ΣΤ τάξης

Λύσεις