Το τελευταίο διάστημα σημαντικός αριθμός μαθητών/μαθητριών του σχολείου ασθενεί λόγω των εποχικών ιώσεων. Παρακαλούμε, σε περιστατικά ιώσεων, κρατήστε τα παιδιά σας στο σπίτι έως ότου αναρρώσουν πλήρως. Η πρόωρη επάνοδος των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο, προτού ολοκληρωθεί η ανάρρωσή τους, επιβαρύνει την υγεία των ίδιων των παιδιών, των συμμαθητών τους και των εκπαιδευτικών, ενώ διατηρείται ενεργή η αλυσίδα μετάδοσης της νόσου.

Θεωρούμε τουλάχιστον επιπόλαιο το να φέρνουν οι γονείς στο σχολείο παιδί που το ίδιο πρωί παρουσίαζε δεκατικό πυρετό ή το προηγούμενο απόγευμα είχε γαστρεντερικές ενοχλήσεις (φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα).  Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα ασθένειας αναμένουν, σε χώρο όπου δεν θα έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας ώστε να παρεμποδιστεί η αλυσίδα μετάδοσης των ιώσεων.