Με την υπ. αριθμ. Φ/220971/Δ1/21-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ5915, τ. Β) καθορίστηκαν ομάδες σχολείων στις οποίες θα ασκήσουν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγων) για το έτος 2018-2019. Σε κάθε ομάδα σχολείων που αποτελείται από πέντε (5) τοποθετείται ένας (1) Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23 ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα μια συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Στην ομάδα που ανήκει το σχολείο μας τοποθετήθηκε η ψυχολόγος κ. Βάθη Μαρία. Καλωσορίζουμε τη νέα μας συνάδελφο στο σχολείο μας και ευχόμαστε μια αποδοτική συνεργασία για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς.