Η δράση «τσάντα στο σχολείο» άλλαξε περιεχόμενο, σύμφωνα με νέα Υπουργική Απόφαση, και πια προσδιορίζεται ως «βιβλία στο σχολείο» κατά την οποία καθορίζονται τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα του διδακτικού έτους, που τα βιβλία των μαθητών θα παραμένουν στο σχολείο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων όρισε τα ακόλουθα Σαββατοκύριακα ως ημέρες εφαρμογής της δράσης:

Ιανουάριος: 12-13 & 26–27
Φεβρουάριος: 9-10 & 23-14
Μάρτιος: 9-10 & 30-31
Απρίλιος (Πάσχα): 13-14
Μάιος: 11-12 & 25-16
Ιούνιος: 8-9

Τις ημέρες αυτές οι μαθητές θα αφήνουν τα βιβλία τους στο σχολείο (όχι τις τσάντες) και δεν θα τους ανατίθενται εργασίες από τους εκπαιδευτικούς.