Με την παράσταση των μαθητών/μαθητριών της Β τάξης ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα πριν την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων. Υπό την επιμέλεια των δασκάλων των τμημάτων κας Αντωνιάδη Νίτσας (Β1) και κας Ξανθοπούλου Μαρίας (Β2) και με τη συμβολή των εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής, κας Λάμπρου Κορνηλίας, και μουσικής, κας Αγγελακοπούλου Χρυσούλας, οι μαθητές/μαθήτριες παρουσίασαν το θεατρικό έργο «Ο χρόνος το’ σκασε» ενώπιον των γονέων τους και των υπόλοιπων μαθητών του σχολείου.