Υπενθυμίζουμε πως η επίδοση της βαθμολογίας Α’ τριμήνου και η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς θα γίνει την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στις 1.15 μ.μ. αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης γονέων κατά την ημέρα αυτή, εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να συζητήσει διεξοδικότερα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, παρακαλείται να καθορίσει μαζί του μια συνάντηση σε άλλο χρόνο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται και καθυστερούν οι υπόλοιποι αναμένοντες γονείς.

Παρακαλούμε οι γονείς να περιμένουν έξω από την πόρτα της αυλής, μέχρι να αποχωρήσουν όλοι οι μαθητές,  και στη συνέχεια να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου. Η είσοδος γονέων κατά την ώρα αποχώρησης των μαθητών δυσχεραίνει την ομαλή και ασφαλή αποχώρηση αυτών και εκθέτει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε κινδύνους.

Επισημαίνουμε πως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της ημέρας αυτής και την παράδοση των μαθητών στους γονείς τους, ή την αποχώρηση των μαθητών που δεν συνοδεύονται, η ασφάλεια των μαθητών που τυχόν παραμείνουν στο σχολείο (πλην των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα) κατά την ώρα που οι γονείς τους ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των οικογενειών τους, καθόσον το σύνολο των εκπαιδευτικών θα είναι απασχολημένοι με την ενημέρωση των γονέων. Στην περίπτωση που βρέχει, οι γονείς θα εισέλθουν στο χώρο του ισογείου στις 1.10 μ.μ., όπου και θα περιμένουν να παραλάβουν τα παιδιά τους τμηματικά, αρχίζοντας από την Α τάξη. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε μην ανεβείτε στους ορόφους του σχολείου, προτού ολοκληρωθεί η παράδοση-αποχώρηση των μαθητών.