Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των δομών του Υπουργείου Υγείας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες είναι διαθέσιμος εδώ.