Η τσάντα στο σχολείο: Σε εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας για την υλοποίηση της δράσης αυτής, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου συνεκτίμησε

α) Την ουσιαστική στόχευση της δράσης, που εκτείνεται πέρα από τη συμβολική παρέμβαση και επιδιώκει να μην ασχολούνται οι μαθητές με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων.

β) Τη δυσλειτουργία που εντοπίστηκε κατά τις προηγούμενες φορές εφαρμογής της δράσης, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει με την απουσία σχολικών εγχειριδίων τη Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο, την αναστάτωση εντός των αιθουσών και τη δυσχέρεια στην αποτελεσματική διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.

γ) Τη δυνατότητα που παρέχει το εφαρμοστικό πλαίσιο της εγκυκλίου για τη διευθέτηση πρακτικών ζητημάτων και ιδιαιτεροτήτων που αναδύονται, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη της δράσης.

Κατόπιν τούτων, αποφασίστηκε η υλοποίηση της δράσης για το μήνα Νοέμβριο τα Σαββατοκύριακα 10-11 και 24-25, για τα οποία στους μαθητές δεν θα ανατεθούν από τους εκπαιδευτικούς κατ’ οίκον εργασίες και μελέτη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο χρόνος δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών. Επισημαίνεται ωστόσο πως τις ημέρες αυτές οι τσάντες δεν θα μείνουν στο σχολείο και οι μαθητές θα τις πάρουν στο σπίτι τους όπως κάθε ημέρα, προς άρση των δυσχερειών που εντοπίστηκαν παραπάνω.