Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ΣΤ τάξης. Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, 8.00 μ.μ.