Υπενθυμίζουμε πως η εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά έως και τις 12 Ιουνίου, ενώ εκπρόθεσμα αιτήματα θα γίνουν δεκτά μόνο εάν υπάρξει έγκριση από το Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας και μόνο για λόγους που κρίνονται ως ιδιαίτερα σοβαροί. Παρακαλούνται οι γονείς που έχουν υποβάλλει αίτηση εγγραφής των παιδιών τους και δεν έχουν προσκομίσει ακόμη τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας) να το κάνουν έγκαιρα ή να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του σχολείου σε περίπτωση δυσκολίας ή αδυναμίας προσκόμισής τους.