Σας ενημερώνουμε πως υπάρχει διαθέσιμο το ψηφιακό αρχείο της παράστασης της Ε΄ τάξης για την 25η Μαρτίου. Λόγω του μεγάλου μεγέθους (8,8 GB), το αρχείο μπορεί να εγγραφεί μόνο σε φορητό αποθηκευτικό μέσο (μνήμη USB). Όποιος ενδιαφέρεται, ας απευθυνθεί στο Διευθυντή του σχολείου.