Στο ερώτημα πώς θα είναι ο πλανήτης μας το 2030, όταν σχεδόν όλοι οι σημερινοί μαθητές θα είναι ενήλικες επιχειρεί να απαντήσει το σχέδιο δράσης της ΜΚΟ ActionAid με τίτλο «Πλανήτης 2030».

Στο πλαίσιο της μαθητικής εβδομάδας δράσης που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο, στην οποία συμμετείχε το Α1 τμήμα του σχολείου μας, οι μαθητές του τμήματος με τη δασκάλα τους επιχείρησαν να προσεγγίσουν θέματα όπως:

  • Πόσο βιώσιμος θα είναι ο κόσμος μας;
  • Υπάρχει κάποιο σχέδιο για να τον κάνουμε όμορφο και ειρηνικό πάλι;
  • Ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτό το σχέδιο;

Παρότι το σχέδιο ήταν δύσκολο για την ηλικία των συμμετεχόντων μαθητών και αφορούσε τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι μαθητές μας με τη βοήθεια της δασκάλας τους πήραν θέση για τη δικαιοσύνη και την ισότητα στον κόσμο.

Αφού προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών με βάση το υλικό της δραστηριότητας, αλλά και άλλο συμπληρωματικό υλικό για τους στόχους του προγράμματος, οι δραστηριότητες των μαθητών αποτυπώθηκαν σε ένα fanzin, δηλαδή ένα αυτοσχέδιο περιοδικό.

Το περιοδικό αυτό, μαζί με τις αντίστοιχες δημιουργίες μαθητών από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στη δραστηριότητα θα εκτεθεί στο Victoria Square Project στις 22 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αθήνας, Παγκόσμιας Πρωτεύουσα Βιβλίου.

Δείγματα δραστηριοτήτων από παλαιότερες συμμετοχές του σχολείου μας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση μπορείτε να δείτε εδώ.