Η ενημέρωση γονέων και η επίδοση της βαθμολογίας Β’ τριμήνου θα γίνει την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 από τις 13.15 έως τις 14.00. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης γονέων κατά την ημέρα αυτή, εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να συζητήσει διεξοδικότερα με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό, παρακαλείται να καθορίσει μαζί του μια συνάντηση σε άλλο χρόνο, ώστε να μην ταλαιπωρούνται και καθυστερούν οι υπόλοιποι αναμένοντες γονείς.