Ώρα συγκέντρωσης: 07.15

Ώρα αναχώρησης: 07.30.

Η ώρα θα τηρηθεί απαρέγκλιτα για να μην εκτραπεί ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων.

Εκτιμώμενη ώρα επιστροφής: 15.00

Αν την ημέρα της επίσκεψης κάποιος μαθητής είναι ασθενής και δεν μπορεί να συμμετάσχει, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν πριν την ώρα της αναχώρησης με το σχολείο και να ενημερώσουν για την απουσία του.

Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν ώστε να μη φέρουν μαζί τους οι μαθητές τηλέφωνα και λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. τάμπλετ). Οι εκπαιδευτικοί έχουν πάντα μαζί τους τις καταστάσεις με τα τηλέφωνα των μαθητών και θα σας καλέσουν αυτοί σε κάθε περίπτωση. Αν παραστεί ανάγκη για επικοινωνία των οικογενειών με τα παιδιά τους, μπορείτε να ενημερώσετε τηλεφωνικά το σχολείο και θα επικοινωνήσουμε εμείς άμεσα με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.