Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 που καθορίζει τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, κατά το β’ δεκαπενθήμερο Νοεμβρίου και το α’ δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου πρέπει να επικαιροποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα να συμπληρώσουν την αίτηση επικαιροποίησης της εγγραφής του/των παιδιού/ών τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και να την επιστρέψουν στο σχολείο (έως) την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση απευθυνθείτε στο Διευθυντή του σχολείου.