Το σχολείο μας συνεχίζει την περσινή προσπάθειά του για τη συλλογή οικιακών τηγανελαίων προς ανακύκλωση. Το τηγανέλαιο που συλλέγεται θα δοθεί προς ανακύκλωση σε πιστοποιημένη εταιρεία, ενώ θα υπάρχει και ανταποδοτικό όφελος για το σχολείο, που ανέρχεται στα 0,30€ ανά κιλό. Ο κάδος συλλογής βρίσκεται στο χώρο του ισογείου, απέναντι από την κεντρική είσοδο.

Ανακύκλωση χαρτιού: Το σχολείο μας συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Το Χαρτί του Μέλλοντος μας – Ανακύκλωση Χαρτιού στα Σχολεία». Από την περσινή μας συμμετοχή μας εξασφαλίσαμε ως ανταποδοτικό όφελος 71 πακέτα χαρτιού Α4 με τα οποία ευελπιστούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα αφορά σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ειδικός κάδος συλλογής του χαρτιού στο ισόγειο του σχολείου μας, αριστερά από την είσοδο.

Σας καλούμε να στηρίξετε αυτή μας την προσπάθεια με σκοπό την εμπέδωση και εφαρμογή από τους μαθητές μας ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών.