Από το Υπουργείο Παιδείας μας κοινοποιήθηκε εγχειρίδιο οδηγιών αυτοπροστασίας σε καταστάσεις κινδύνου (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.λπ.).

Το εγχειρίδιο μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.