Η επίδοση βαθμολογίας και η ενημέρωση των γονέων για το Α τρίμηνο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 μετά τη λήξη των μαθημάτων, στις 13.15. Την ημέρα εκείνη το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά στο πρωινό όσο και στο ολοήμερο πρόγραμμα.