Εκ μέρους όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων-κηδεμόνων, ευχαριστούμε ολόθερμα τον κ. Μπαράκο Ιωάννη, γονέα μαθητών του σχολείου μας,  για την ευγενική του προσφορά να μας εξασφαλίσει τους ξύλινους πίνακες (ταμπλό) για τη στερέωση των σκηνικών στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθειά μας να εξοπλίσουμε εγκαίρως και κατάλληλα την αίθουσα αυτή, κάτι που αφενός αναμένεται να διευκολύνει  την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική και διδακτική λειτουργία του σχολείου αφετέρου να αποτελέσει ένα χώρο που θα μπορεί να φιλοξενήσει πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις φορέων όλης της περιοχής, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία της προσφοράς αυτής.