Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, στις 2 Απριλίου, οι εκδόσεις Gutenberg προσέφεραν στα  σχολεία που αιτήθηκαν για όλους τους μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ’ Δημοτικού μια ιστορία της σειράς Πέντε φίλοι της  Enid Blyton. Πρόκειται για ένα αντίτυπο του βιβλίου «Οι πέντε φίλοι στο λόφο του Μπίλικοκ«. Σήμερα παραλάβαμε τα βιβλία αυτά τα οποία θα διανεμηθούν αύριο στους μαθητές των συγκεκριμένων τάξεων.