τηγανέλαιοΤο σχολείο ξεκινά μια πρωτοβουλία για τη συλλογή οικιακών τηγανελαίων προς ανακύκλωση. Το τηγανέλαιο που θα συλλέγεται θα δίδεται προς ανακύκλωση με ανταποδοτικό όφελος για το σχολείο την εξασφάλιση υλικών καθαριότητας. Ο κάδος συλλογής θα βρίσκεται στο χώρο του ισογείου, παραπλεύρως της κεντρικής εισόδου. Επισημαίνουμε πως η απόρριψη των τηγανελαίων στο δίκτυο της οικιακής αποχέτευσης, πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί (απόφραξη σωληνώσεων) επιβαρύνει τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και ρυπαίνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Αντιθέτως, με την ανακύκλωσή τους παράγεται βιοντίζελ που αξιοποιείται ως εναλλακτικό καύσιμο σε καυστήρες θέρμανσης και κινητήρες εσωτερικής καύσης.