Αξιοποιώντας δυο αίθουσες που έμειναν άδειες κατά τη φετεινή περίοδο, λόγω μείωσης του αριθμού των τμημάτων του σχολείου, δημιουργήσαμε μια αίθουσα για σχολική βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο καθώς και μια αίθουσα προβολών.

SAM_0257

 

Ξεκινώντας την προσπάθειά μας για την ενίσχυση του έντυπου και ψηφιακού υλικού προς χρήση στους χώρους αυτούς, απευθυνόμαστε σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας να μας χαρίσουν βιβλία κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών μας, που τυχόν έχουν διαθέσιμα στα σπίτια τους και έχουν ξεπεράσει το αναγνωστικό επίπεδο ή τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους, όπως και κατάλληλο ψηφιακό υλικό (ντοκιμαντέρ, ταινίες για παιδιά κ.λπ.) που να μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ψηφιακές μας προβολές.

tn_SAM_0246

 

Στις σελίδες «Το Σχολείο»- ¨Κτιριακά- Εξοπλισμός» μπορείτε να δείτε τη σχετική σελίδα για τη βιβλιοθήκη καθώς και για την αίθουσα προβολών.

Το φυλλάδιο προβολής της προσπάθειάς μας για ενίσχυση της βιβλιοθήκης μας με έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό μπορείτε να το δείτε πατώντας στην ακόλουθη εικόνα.

fylladio_vivliothikis

 

Το πλήρες κείμενο και το σκεπτικό σύμφωνα με το οποίο κινηθήκαμε,…

Αγαπητοί γονείς,

Διαρκής στόχος μας είναι ένα σχολείο που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων θα λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, ψυχαγωγίας και προσωπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας προσπαθεί να αναπροσαρμόσει τη λειτουργία του στα νέα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, η εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα του θεσμού της φιλαναγνωσίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και ευθύνες στην προσπάθεια εδραίωσης μια φιλικής και οργανικής σχέσης των μαθητών με τη διαδικασία της ανάγνωσης και το βιβλίο ειδικότερα. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, οι νέες προσεγγίσεις της μάθησης και της παιδαγωγικής, που προωθούν την πολυθεματική, ενεργητική και βιωματική  γνώση, απαιτούν ελευθερία και ευελιξία στον τρόπο επιλογής, οργάνωσης και παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού από πληθώρα πηγών. Στο κοινωνικό επίπεδο, η λειτουργία μιας δανειστικής βιβλιοθήκης για τους μαθητές και εν γένει για όλο το σύνολο της σχολικής κοινότητας λειτουργεί ως καταφύγιο και βάλσαμο στις δυσκολίες της κρίσης, μέσο πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλους αυτούς που η απόκτηση ενός τίτλου βιβλίου μπορεί να είναι δυσχερής για οικονομικούς λόγους. Τέλος, σε τεχνολογικό επίπεδο, η λειτουργία της βιβλιοθήκης διευρύνεται με τη συμπερίληψη ψηφιακών εκδόσεων, κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού και βεβαίως τη διασύνδεσή της με δικτυακές βάσεις δεδομένων, μετεξελισσόμενη έτσι σε βασική πληροφοριακή μονάδα, κέντρο στήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου.

Δυστυχώς λόγω έλλειψης χώρων κατά τα προηγούμενα έτη το σχολείο δεν μπόρεσε να αιτηθεί τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα του Ε.ΚΕ.ΒΙ για τη δημιουργία Λέσχης ανάγνωσης ( την αποτελεσματικότητα του οποίου δε γνωρίζουμε μετά την κατάργηση του εν λόγω φορέα), μη εξασφαλίζοντας έτσι το σχετικό εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του με μερικούς σύγχρονους τίτλους.

Στην κατεύθυνση αυτή το σχολείο μας, αξιοποιώντας κατάλληλα τις διαθέσιμες αίθουσες, προέβη κατά το τρέχον σχολικό έτος στη διαμόρφωση δύο αιθουσών για τη στήριξη των προαναφερθέντων στόχων. Έτσι δημιουργήθηκαν δυο χώροι, ένας που αξιοποιείται ως αίθουσα προβολών οπτικοακουστικού υλικού με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας που φιλοδοξούμε να λειτουργήσει ως βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο. Για τη διευθέτηση και τον εξοπλισμό των χώρων αυτών αξιοποιήθηκε εξοπλισμός που παρασχέθηκε στο σχολείο μας μέσω πρόσφατων υπηρεσιακών χορηγήσεων (βιντεοπροβολέας οροφής και οθόνη, τηλεόραση και συσκευή dvd), εξοπλισμός που ήδη υπήρχε στο σχολείο (ενισχυτής ήχου για την αίθουσα προβολών, έπιπλα βιβλιοθηκών, βιβλία και μοκέτες για την αίθουσα βιβλιοθήκης) καθώς και υλικό που εξασφαλίστηκε μέσω προσφορών γονέων (μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την αίθουσα προβολών, σύστημα ηχείων για την αίθουσα της βιβλιοθήκης). Η προετοιμασία και η διευθέτηση των χώρων έγινε από το προσωπικό του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε, αν υπάρξει μελλοντικά ανάγκη για χρήση των αιθουσών αυτών για διδακτικούς σκοπούς, αυτές να μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, χωρίς άλλες προσαρμογές. Έτσι οι βασικές χωροθετικές διευθετήσεις και η τοποθέτηση του εξοπλισμού (βιβλιοθήκες, προβολικός και ηχητικός εξοπλισμός)  μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, εξασφαλίζοντας την υβριδική λειτουργία των χώρων τόσο ως αιθουσών διδασκαλίας όσο και με την τρέχουσα λειτουργία τους ως πληροφοριακά κέντρα στήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου. Φωτογραφίες των αιθουσών αυτών μπορείτε να δείτε στο σχολικό μας ιστολόγιο, στη σελίδα «Το σχολείοè Κτιριακά- εξοπλισμός»

Για την αποτελεσματικότερη πραγμάτωση αυτών των επιδιώξεων έχουμε ορίσει τους επόμενους στόχους μας ως εξής:

  • Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και της αίθουσας προβολών με υλικό (έντυπο και ψηφιακό), κατάλληλο για τα ηλικιακά δεδομένα και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών μας. Το σχολείο προβαίνει κατά το διάστημα αυτό στη διευθέτηση των υπαρχόντων τίτλων, οι οποίοι όμως πέραν του περιορισμένου αριθμού τους δεν είναι επικαιροποιημένοι χρονικά, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν πλήρως σύγχρονα αναγνώσματα.  
  • Εγκατάσταση στο χώρο της βιβλιοθήκης 1-2 υπολογιστών και σύνδεσή τους με τον υπάρχοντα δικτυακό εξοπλισμό του σχολείου, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό και να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υλικού της σχολικής μας βιβλιοθήκης, κάτι που θα διευκολύνει τη δανειστική λειτουργία αυτής.
  • Αισθητική παρέμβαση επί των χώρων αυτών (π.χ. βάψιμο τοίχων, αποτύπωση εικαστικών συνθέσεων κ.λπ.).

Για το σκοπό αυτό το σχολείο κάνει ένα άνοιγμα τόσο προς τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής μας και ζητά και τη δική σας συνέργεια στην πραγμάτωση αυτών των στόχων. Θα δεχθούμε πρόθυμα και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό οποιαδήποτε μορφή συνδρομής σε υλικά μέσα, ειδικές γνώσεις και δεξιότητες καθώς και προσωπική συμμετοχή στην εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ως προς τον εμπλουτισμό σε έντυπο και ψηφιακό υλικό

  • Αν έχετε κάποιον τίτλο βιβλίου κατάλληλο για την ηλικία των παιδιών του σχολείου μας (6-12 ετών), που όμως έχει ξεπεράσει το ηλικιακό και αναγνωστικό επίπεδο καθώς και τα ενδιαφέροντα των δικών σας παιδιών και δεν τον χρειάζεστε πια, και φυσικά υπό την προϋπόθεση πως θέλετε να μας τον παραχωρήσετε, να τον  στείλετε με τα παιδιά στο σχολείο. Το ίδιο ισχύει και για ψηφιακό υλικό (π.χ. ενδεδειγμένες ταινίες για παιδιά, ντοκιμαντέρ κ.λπ.) που ενδεχομένως θέλετε να μας παραχωρήσετε.

Ως προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό

  • Αν έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή περασμένης γενιάς που οι προδιαγραφές του υλικού του δεν σας εξυπηρετούν και δεν τον χρησιμοποιείτε, ίσως να ήταν κατάλληλος για τις δικές μας ανάγκες. Με χρήση ελεύθερου λογισμικού, ο εξοπλισμός αυτός πιθανότατα μπορεί να αξιοποιηθεί ως βοηθητική υποδομή, προσφέροντας έτσι σημαντική εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποιώντας την απόδοση ενός εξοπλισμού που μεσοπρόθεσμα θα κατέληγε στα σκουπίδια ή στην ανακύκλωση. Ενδεικτικά ο βασικός υπολογιστικός εξοπλισμός του σχολικού μας εργαστηρίου είναι εγκατεστημένος προ του 2002 και οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι επαρκείς για τη χρήση που προορίζεται.
  • Χρήσιμες θα ήταν επίσης και οποιεσδήποτε τεχνικές γνώσεις που θα μας διευκόλυναν στη διασύνδεση του εξοπλισμού αυτού με το υπάρχον δίκτυο. Στο σχολείο έχει ήδη γίνει κατά το παρελθόν μια ημιτελής προσπάθεια εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης, την οποία μπορούμε με αξιοποιήσουμε. Σε αυτήν εξάλλου στηριχτήκαμε για να συνδέσουμε τον υπολογιστή της αίθουσας προβολών στο υπάρχον δίκτυο του σχολείου.

Σε κάθε περίπτωση ευνόητη είναι η εκ μέρους μας αποδοχή οποιασδήποτε πρότασης, γνώμης και ιδέας που μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη των στόχων μας είτε να τους διευρύνει.

Με την πεποίθηση πως η συνδρομή οποιασδήποτε μορφής θα τύχει της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης εκ μέρους μας, σας απευθύνουμε το κάλεσμα αυτό και σας ευχαριστούμε για την έως τώρα στήριξη των δραστηριοτήτων του σχολείου.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου