Ακολούθως των σχετικών υποβληθέντων εγγράφων από το σχολείο και των ενεργειών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων προς τη Δημοτική Αρχή, ήρθησαν ορισμένες από τις απαιτούμενες παρεμβάσεις προς βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των σχολικών χώρων. Στα πλαίσια αυτά  τοποθετήθηκαν αντιολισθητικές ταινίες στα δύο κλιμακοστάσια του α’ ορόφου και ανυψώθηκαν οι κουπαστές στο στηθαίο του εξώστη α’ και β’ ορόφου στο προβλεπόμενο ύψος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ για την ασφάλεια των μαθητών.

Βεβαίως εκκρεμεί σειρά άλλων παρεμβάσεων προς άρση των επικινδυνοτήτων και βελτίωση της λειτουργικότητας του σχολείου, ορισμένες εκ των οποίων φαίνεται πως βαίνουν προς εκτέλεση.

Το σχολείο διαχρονικά και με απόλυτη συνέπεια, τόσο επί των προηγούμενων διευθύνσεών του όσο και τώρα, αιτείται και θέτει τα χρονίζοντα θέματα που αφορούν τη βελτίωση των κτιριακών του υποδομών. Ως δημόσιος φορέας δεν μπορεί να απαιτεί, ούτε βέβαια και να επαιτεί. Ευελπιστούμε πως με την αμέριστη συνέργεια του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και τη δεδομένη και έμπρακτα αποδεδειγμένη δική μας φροντίδα, η σχολική μας κοινότητα μπορεί να πετύχει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση των κοινών μας στόχων.