Πραγματοποιήθηκε σήμερα με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε το σχολείο μας για την αντιμετώπιση των σεισμικών κινδύνων στους σχολικούς χώρους. Η ενημέρωση έγινε από την προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. κ . Κούρου Ασημίνα και περιελάμβανε στοιχεία για τους μύθους και τις παραδόσεις που οι διάφοροι λαοί ιστορικά ανέπτυξαν για τα σεισμικά φαινόμενα, όπως και επιστημονικά στοιχεία για την αιτία, τα χαρακτηριστικά και τις συνέπειες των σεισμών.

Αφού αναπτύχθηκαν και επισημάνθηκαν τα σημαντικότερα μέτρα ατομικής και ομαδικής προφύλαξης, η εισηγήτρια απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις των μαθητών. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρακολούθηση της βιντεοσκοπημένης άσκησης εκκένωσης του κτιρίου που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, η οποία αξιολογήθηκε από την αρμόδια επιστήμονα ως προς την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων, παρέχοντας σε όλους, μαθητές και εκπαιδευτικούς, σημαντική ανατροφοδότηση για τον αρτιότερο σχεδιασμό και υλοποίηση ανάλογων μελλοντικών μας παρεμβάσεων.

Εκ μέρους της σχολικής μας κοινότητας ευχαριστούμε την κ. Κούρου για την αποδοχή του αιτήματός μας σχετικά με τη διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων από σεισμούς στους σχολικούς χώρους, όσο και για την προσωπική επιμέλεια της παρουσίασης της εκδήλωσης αυτής στο σχολείο μας. Η άμεση ανταπόκριση και η επιτυχής υλοποίηση της προγραμματισμένης εκδήλωσης εκτιμούμε πως αφενός πιστοποιεί τον υψηλό δείκτη του αισθήματος υπηρεσιακής και κοινωνικής ευθύνης των επιστημόνων του ΟΑΣΠ, αφετέρου ενδυναμώνει εμάς, τους εκπαιδευτικούς της επαρχίας, να ανταποκριθούμε στις πολυσύνθετες απαιτήσεις του διδακτικού, παιδαγωγικού και κυρίως κοινωνικού μας ρόλου. Με την πεποίθηση πως η εκδήλωση αυτή συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση μιας κουλτούρας ασφάλειας και ενός κλίματος επίγνωσης των κινδύνων και των ενδεικνυόμενων τρόπων και μέσων ελαχιστοποίησής τους, ευελπιστούμε σε ανάλογη μελλοντική μας συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και με κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία που οι παρεμβάσεις της μπορούν να προωθήσουν την ασφάλεια όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Την Α’ φάση της εκδήλωσης, που απευθυνόταν στους μικρούς μαθητές, παρακολούθησαν και οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Αλιβερίου, το οποίο συνεργάζεται με το σχολείο μας σε ένα διασχολικό πρόγραμμα μετάβασης των μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Για τις λεπτομέρειες του προγράμματος αυτού θα σας ενημερώσουμε σε μελλοντική μας ανακοίνωση.