Αγαπητοί γονείς,

Όπως θα διαπιστώσετε, το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου άλλαξε πάλι λόγω της προσθήκης του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής και της διάθεσης ωρών για τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος. Κατανοώντας πως οι συχνές αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα επηρεάζουν τον προγραμματισμό των οικογενειών των μαθητών μας, σάς γνωστοποιούμε ορισμένες πτυχές του σχεδιασμού των προγραμμάτων καθώς και τις παραμέτρους για τη σύνταξή τους.

Α. Ο αρχικός σχεδιασμός κάθε προγράμματος γίνεται με βάση τα καθοριζόμενα από το νόμο διδακτικά αντικείμενα και τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς για αυτά. Στην περίπτωση του σχολείου μας ισχύουν μέχρι στιγμής τα ακόλουθα:

  • Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες ώρες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων στις ειδικότητες:  ΠΕ70- Δασκάλων, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής και ΠΕ32- Θεατρικής Αγωγής
  • Μερικώς καλύπτεται το μάθημα των αγγλικών με 23 ώρες έναντι των 34 που απαιτεί το πρόγραμμα (έλλειμμα 11 ωρών)
  • Δεν καλύπτονται τα διδακτικά αντικείμενα στις ειδικότητες: ΠΕ08- Εικαστικών (13 ώρες),  ΠΕ16-Μουσικής (13 ώρες) και Β Ξένη Γλώσσας (6 ώρες).

Η έλλειψη των σχετικών ειδικοτήτων διαμορφώνει ένα συνολικό διαθέσιμο πρόγραμμα 31 ωρών εβδομαδιαίως για τις τάξεις Α-Δ και 30 ωρών για τις Ε & Στ.

Β. Η δεύτερη παράμετρος που επηρεάζει το σχεδιασμό του προγράμματος είναι o διαμοιρασμός εκπαιδευτικών με άλλα σχολεία. Στην προκείμενη περίπτωση το σχολείο μας μοιράζεται τον έναν από τους δύο εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής με το Δημ. Αγίου Λουκά, την εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής με το 1ο Δημ. Αλιβερίου, ενώ ο εκπαιδευτικός ΤΠΕ συμπληρώνει το ωράριό του στα ολοήμερα τμήματα του 3ου Δημ. Αλιβερίου και του Αγίου Λουκά. Οι ημέρες και οι ώρες που διατίθενται οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί είναι εξαιρετικά ανελαστικές, καθώς τα συγκεκριμένα σχολεία μοιράζονται με τη σειρά τους εκπαιδευτικούς με άλλα σχολεία (π.χ. το 1ο Αλιβερίου με το το Δημ. Αγίου Ιωάννη, το Δημ. Αγίου Λουκά με το 3ο Αλιβερίου), τα οποία με τη σειρά τους προσθέτουν και τις δικές τους παραμέτρους σχεδιασμού, οι οποίες έμμεσα επηρεάζουν το συνολικό σχεδιασμό των προγραμμάτων σε όλα τα συνδεδεμένα σχολεία.

Γ. Η τρίτη παράμετρος που επηρεάζει το πρόγραμμα είναι η λειτουργία του ολοήμερου τμήματος. Μέχρι πέρσι (σχολ. έτος 2012-13) το ολοήμερο τμήμα το αναλάμβανε εκπαιδευτικός ΠΕ70 (δάσκαλος) για το σύνολο των απαιτούμενων ωρών, συμπληρώνοντας το ωράριό του στο πρωινό πρόγραμμα του σχολείου. Παράλληλα υπήρχαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, ώστε να χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες (μικροί- μεγάλοι) και να εναλλάσσονται στην ώρα της μελέτης (προετοιμασία) και την ώρα της ειδικότητας (ΤΠΕ, μουσική, φυσική αγωγή). Φέτος, με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, αφαιρέθηκε από τα σχολεία του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) ο εκπαιδευτικός του ολοήμερου τμήματος και η λειτουργία του προβλέπεται να καλύπτεται από τις ώρες που μπορούν να διατεθούν από την πρωινή λειτουργία του σχολείου. Η ελλιπής στελέχωση του σχολείου μας με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δεν επιτρέπει για την ώρα τη μεταφορά ωρών από το πρωινό πρόγραμμα στο ολοήμερο τμήμα. Την περασμένη Τετάρτη μας διατέθηκαν 7 ώρες εκπαιδευτικού ειδικότητας ΠΕ70 (Δασκάλων) για τη μερική κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου, τον οποίο μοιραζόμαστε με το 1ο Δημ. Σχολ. Αλιβερίου. Παράλληλα μας έχουν διατεθεί 3 ώρες ειδικότητας ΠΕ19 (ΤΠΕ), 3 ώρες ΠΕ32 (Θεατρ. Αγωγής) και εξασφαλίζουμε 2 επιπλέον ώρες ΠΕ70 (Δασκάλων) από το πρωινό πρόγραμμα. Έτσι αθροιστικά συγκεντρώνονται 15 ώρες για την οριακή λειτουργία του ολοήμερου τμήματος (3 διδακτικές ώρες, από τις 14.00 έως τις 16.15 καθημερινά), ωστόσο παραμένει το πρόβλημα της πρόωρης λήξης των μαθημάτων πριν από  τις 14.00 λόγω της ελλιπούς στελέχωσης του πρωινού προγράμματος. Η επιπλέον διάθεση ορισμένων ωρών για την κάλυψη του κενού αυτού, που μας κοινοποιήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι, μας επιτρέπει την οριακή λειτουργία του ολοήμερου τμήματος, αλλάζοντας όμως το ωράριο της πρωινής λειτουργίας σε τρία 7ωρα και δύο 5ωρα την εβδομάδα (σύνολο 31 ώρες) για τις τάξεις Α- Δ και στα δύο 7ωρα και τρία 5ωρα για τις τάξεις Ε & Στ (σύνολο 30 ώρες). Αντιλαμβανόμαστε πως η κατανομή των διαθέσιμων ωρών δεν είναι η πλέον λειτουργική (π.χ. έναντι της λειτουργίας σε τέσσερα 6ωρα και ένα 7ωρο που θα ήταν πιο ομαλό), ωστόσο είναι η μόνη δυνατή για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ολοήμερου τμήματος.

Δ. Η τέταρτη παράμετρος σχεδιασμού του προγράμματος είναι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) το μάθημα της Γλώσσας που γίνεται σε συνεχόμενο δίωρο (κατ’ ουσίαν περιορίζεται στις ώρες 1-4), β) τον περιορισμό των Μαθηματικών στις ίδιες ώρες (1-4), ώστε να επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος, τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Α’ & Β’ τάξη κατά το α’ δίωρο, γ) τη μη διδασκαλία της Ιστορίας και των Φυσικών την 7η ώρα (λόγω περιορισμένου χρόνου διάρκειας της ώρα αυτής), δ) την ανάγκη για διδασκαλία του δασκάλου της τάξης από 4-5 ώρες καθημερινά στο ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς εκτιμούμε πως η παρουσία του διατηρεί την ενότητα του τμήματος και ισορροπεί το βάρος της κατ’ οίκον προετοιμασίας των μαθητών , ε) την ανάγκη της βέλτιστης δυνατής κατανομής των δίωρων μαθημάτων (π.χ. ιστορία, θρησκευτικά, γεωγραφία), ώστε να μην είναι σε συνεχόμενες ημέρες και άλλες διευθετήσεις προς όφελος της παιδαγωγικής διάστασης του προγράμματος.

Εν συνόλω, ο σχεδιασμός του προγράμματος απηχεί καταρχάς την ανάγκη της τεχνικής κατανομής των απαιτούμενων διδακτικών αντικειμένων σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών (κατ’ ουσίαν την επίλυση του αλγόριθμου ταιριάσματος διδακτικών αντικειμένων + ωρών εκπαιδευτικών) και στη συνέχεια την επιστημονική-παιδαγωγική θεμελίωση με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε γνωστικού αντικειμένου.

Στην παρούσα περίσταση τα ανελαστικά τεχνικά δεδομένα του προγράμματος (διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών) μας περιορίζουν από την πλήρη ανάπτυξη των επιστημονικών- παιδαγωγικών πτυχών αυτού. Αυτό δε συνιστά αναγκαστικά υποβάθμιση του παρεχόμενου διδακτικού έργου, ωστόσο υπολείπεται έναντι της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης που θα μπορούσε να επιτευχθεί υπό άλλους όρους. Συγκεκριμένα κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε τα 7/8 των παιδαγωγικών παραμέτρων που θέσαμε, εκτός από ένα τμήμα που εξασφαλίστηκαν τα 6/8 των παραμέτρων αυτών. Η στελέχωση του προγράμματος με όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες μπορεί να εξασφαλίσει τη βελτιστοποίηση του προγράμματος, ενδεχομένως όμως ο ανελαστικός διαμοιρασμός των εκπαιδευτικών με άλλα σχολεία (καθώς κανείς από τους αναμενόμενους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων δεν θα εξαντλεί το ωράριό του στο σχολείο μας) να αποτελέσει επιπλέον παράγοντα δυσκολίας του προγράμματος. Ευνόητο είναι πως για κάθε γνωστικό αντικείμενο που θα προστίθεται στο πρόγραμμα, αυτό θα αλλάζει.  Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα με τη στελέχωση με τις υπολειπόμενες ειδικότητες, το πρόγραμμα του σχολείου μας αναμένεται να αλλάξει και πάλι την τελευταία εβδομάδα του μήνα αυτού, καθώς θα αλλάξει στο σύνολό του το πρόγραμμα του 1ου Δημ. Αλιβερίου λόγω της διδασκαλίας του μαθήματος των αγγλικών (που έως τώρα δε διδάσκεται) και της συνακόλουθης αλλαγής των ημερών στις οποίες θα μοιραζόμαστε την εκπαιδευτικό του ολοήμερου τμήματος. Αντιλαμβάνεστε πως κάθε αλλαγή στο πρωινό πρόγραμμα υπό τις παρούσες συνθήκες επιφέρει αλλαγές στο ολοήμερο που επεκτείνονται στα άμεσα συνδεδεμένα σχολεία.

Ευελπιστούμε πως το ενημερωτικό αυτό κείμενο, αν και εκτεταμένο, σας έδωσε το βασικό πλαίσιο σύνταξης των προγραμμάτων του σχολείου μας. Πέραν της συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σε πρώτο επίπεδο μεταξύ των διευθυντών των συνεργαζόμενων σχολείων και του Σχολικού Συμβούλου για την κατανομή των ημερών και των ωρών των διαμοιραζόμενων εκπαιδευτικών και στη συνέχεια στο εσωτερικό του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου για τον επιμερισμό των ωρών αυτών στο πρόγραμμα (πρωινό και ολοήμερο), η επίλυση του αλγόριθμου του προγράμματος είναι εξαιρετικά απαιτητική, παρά την αξιοποίηση της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για αυτό (ειδικό λογισμικό και υπολογιστικός εξοπλισμός).

Θέλοντας να σας διαβεβαιώσουμε πως το σχολείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη παιδαγωγική αξιοποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση τόσο για το θέμα αυτό όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά τη λειτουργία του σχολείου και συνολικά τη σχολική μας κοινότητα.

Σας ενημερώνουμε επίσης πως οι μεταφερόμενοι μαθητές των τάξεων Ε & Στ, την ημέρα που θα σχολούν νωρίτερα, θα παραμένουν επιτηρούμενοι μέχρι την ώρα αναχώρησης με το λεωφορείο.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου.